Tjänster
Vi fokuserar på vad du som kund vill ha, när du vill ha det och hur du vill få det levererat. Vi arbetar nära våra beställare och säkerställer att de får en bra helhetslösning.
Vi är flexibla i vårt arbetssätt och anpassar oss snabbt till rådande förhållanden i ett projekt. femkon AB ger ett självsäkert och seriösts intryck i alla sammanhang. Vi kommer alltid väl förberedda och gör det som krävs för att lösa den förelagda uppgiften på bästa sätt.

Konstruktionshandlingar

Utgående från projektets art, storlek och vad du som kund har för krav tar vi fram konstruktionshandlingar som är anpassade efter dina behov. Oavsett projekt garanterar vi högkvalitativa konstruktionshandlingar som kontrollerats i enlighet med kma@femkon (kvalitets- och miljöarbete på femkon AB). 

Vi ska ligga i framkant och leverera konstruktionshandlingar i ett hållbart format som kan leva upp till aktuella och kommande krav i byggbranschen. 

BIM och 3D-modellering

Vår bransch befinner sig i ett generationsskifte där den tekniska utvecklingen möjliggjort mer avancerade modeller som innehåller mer information än någonsin tidigare. Kraven på modellerna och projektörerna har höjts och givetvis hänger vi med på tåget för att hela tiden ligga i framkant i denna utveckling. Genom nyfikenhet och utbildning håller vi oss ständigt uppdaterade för att möta de krav som ställs.  

Våra 3D-modeller kan nyttjas till:

  • Mängdavtagningar 
  • Beskrivning av byggelement 
  • Beräkning av armeringsmängder 
  • Etappindelningar 
  • Kollisionskontroll mellan dicipliner (informationsutbyte i filformatet IFC) 

Konstruktionsberäkningar

Vi utför bland annat lastnedräkningar och detaljerade beräkningar för byggdelar som t.ex. pelare, balkar, bjälklag, grunder o.s.v.

Våra beräkningar följer de förutsättningar som anges i konstruktionsdokumentationen för det aktuella projektet och de bestämmelser som anges i EKS. Dimensioneringskontroll utförs i alla våra projekt. 

Stomutredningar

Vi utför stomutredningar i tidiga skeden av byggprojekt för att identifiera möjligheter och eventuella problem. De lösningar vi föreslår ger dig ett fungerande och kostnadseffektivt stomsystem utgående från dina specifika krav.

 

 

För privatpersoner

I mån av tid har vi möjlighet att hjälpa dig som privatperson med ditt projekt. Du kan alltid ringa oss eller beskriva ditt ärende i kontaktformuläret så återkopplar vi till dig.

Här är några exempel på typ av projekt vi kan hjälpa dig med: 

  • Om- och tillbyggnad av hus, vindsvåningar mm. 
  • Nybyggnad av småhus, garage, careport, ladugårdar mm. 
  • Avväxlingar i bärande väggar.
  • Kontroll och utlåtanden.