Om oss

Vi arbetar med projektering och framtagande av konstruktionshandlingar i byggprocessens olika skeden. Tidiga utredningar, program- och systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, etc. Storleken på projekten varierar, och det kan vara både nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt. Vår uppgift är att lösa de byggnadstekniska utmaningarna vår uppdragsgivare har på bästa möjliga sätt.

Vi är ett stödjande och samarbetande företag som har ett inkluderande arbetssätt. Detta återspeglas i den kommunikation vi har med våra kunder om vilken konstruktionslösning som passar bäst för det specifika projektet.

Vi utför konstruktionsberäkningar, tar fram konstruktionshandlingar, 2D och 3D, mängdavtagningar från våra välgjorda 3D-modeller, sitter med i projekteringsgrupper och entreprenadbesiktningsgrupper. Vi utför även BIM-samordningar, tredjepartsgranskningar och stomutredningar. 

Vi på femkon AB är väldigt flexibla och enkla att ha och göra med. Tack vare att vi är ett relativt litet företag kan vi lätt ställa om och anpassa oss efter våra kunders behov. Det är en av anledningarna till att anlita oss. En annan är att vi är ett företag med många års erfarenhet av byggnadskonstruktion och flera olika typer av byggnader. Det arbetssätt och de programvaror som vi använder placerar oss i branschens framkant.

Våra kunder är byggföretag, fastighetsägare, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Vi är främst verksamma i mälardalsregionen med omnejd men kan med dagens tekniska hjälpmedel och arbetssätt utan några problem även utföra projekt på andra orter i landet.

Kvalitets- och miljöarbete

När man ser femkon AB i ritningsstämpeln ska man känna sig säker att det är högkvalitativa handlingar man har framför sig.

Vi strävar efter att leverera kvalitativa konstruktionshandlingar med miljösmarta val i de material och konstruktioner vi föreskriver. För att hålla en hög kvalité och utvecklas i vårt arbete arbetar vi efter något som vi kallar kma@femkon. Detta är ett ledningssystem som följs upp årligen och som hjälper oss att göra saker lite bättre för varje år med siktet inställt på att ta oss närmare målet, noll fel på handling.

 Vårt system är baserat på de ledningssystem för kvalitets- och miljöarbete som beskrivs i standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi jobbar även internt med miljöfrågor för att minska företagets påverkan på miljön genom att följa vår kvalitets- och miljöpolicy samt Sveriges nationella miljömål. 

Organisationer

Här är femkon AB ett medlemsföretag.